ความสามารถของระบบ
  1. สามารถแสดงข้อมูลสรุปจำนวน อปท.จังหวัดสงขลา ได้
  2. สามารถแสดงแผนที่พิกัด อปท.จังหวัดสงขลา ได้
  3. สามารถค้นหาเส้นทาง ไปยัง อปท. ที่ต้องการได้
  4. สามารถสร้างเส้นทาง จากตำแหน่งที่ต้องการได้